Υπογράφτηκε στην Αθήνα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η
σύμβαση για το «Σύστημα Πυρόσβεσης Βιότοπου Πρέβελης»

Στην Αθήνα βρίσκεται σήμερα Παρασκευή 16/02/2024, ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Άρης Παπαδογιάννης, ο οποίος συναντήθηκε με
το Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
[ΥΠΕΝ], κ. Ευστάθιο Σταθόπουλο.
Σκοπός της συνάντησης, ήταν η υπογραφή της σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του
έργου για το «Σύστημα Πυρόσβεσης Βιότοπου Πρέβελης», μιας εξόχως σημαντικής
περιβαλλοντικής παρέμβασης, για την προστασία της βιοποικιλότητας της μιας
περιοχής σπάνιου φυσικού κάλους, η οποία θα υλοποιηθεί υπό την επίβλεψη του
Ο.Α.Κ.Α.Ε.
Το έργο είναι ενταγμένο στη Δράση 8.3.1. «Δασικές Πυρκαγιές», του Υπομέτρου 8.3
«Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών
και καταστροφικών συμβάντων», του Μέτρου 08: «Επενδύσεις στην ανάπτυξη
δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των Δασών», του ΠΑΑ
2014-2020, ενώ η ολοκλήρωση του εκτιμάται ότι θα έχει γίνει μέχρι το τέλος
Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους (2024).
«Σε μια εποχή που παρατηρείται μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη, η
προστασία των βιότοπων του νησιού, βρίσκεται στην πράξη, με έργα όπως αυτό,
στο επίκεντρο της προσοχής του Ο.Α.Κ. Μια επιβεβλημένη παρέμβαση, σ’ ένα
από τα κορυφαία σημεία ιδιαίτερου φυσικού κάλους της Κρήτης, δρομολογείται
με τη σύμβαση που υπογράψαμε σήμερα, στη Γενική Γραμματεία Δασών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θωρακίζουμε ένα από τα
σημαντικότερα τοπόσημα του τόπου με διεθνή αναγνώριση, απέναντι σε
κινδύνους που ακόμη και στο πρόσφατο παρελθόν, το απείλησαν με σοβαρή
καταστροφή και είναι χρέος μας να το προστατέψουμε», ανέφερε σε σχετική του
δήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ., κ. Άρης Παπαδογιάννης.

Από το Γραφείο τύπου του Ο.Α.Κ. Α.Ε