Σε συνάντηση εργασίας με κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκπροσώπους των τριών Συλλόγων Επαγγελματιών Αλιέων, μέσης αλιείας και εμπόρων του κλάδου στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης.
Στη συνάντηση εργασίας, την οποία συντόνισε η Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής,  Ελένη Ψόχιου, παρευρέθηκε η Περιφερειακή Σύμβουλος Λασιθίου, Ελένη Βλάσση.

Σκοπός ήταν η παρουσίαση του νέου περιβάλλοντος του ΟΣΠΑ για την ψηφιακή καταγραφή των αλιευμάτων, καθώς και οι υποχρεώσεις των αλιέων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον έλεγχο της αλιείας, έτσι ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να καταγράψουν τις ενστάσεις των αλιέων, προσαρμόζοντας, στο βαθμό του εφικτού, τις απαραίτητες θεσμικές ή/και ψηφιακές λειτουργίες. Οι επαγγελματίες αλιείς αναφέρθηκαν στα προβλήματα του κλάδου και συμφωνήθηκε η συνέχεια της επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.