Στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τις μεταφορές της CRPM (του δραστήριου ευρωπαϊκού οργανισμού των 150 παραθαλάσσιων και νησιωτικών Περιφερειών) προέδρευσε ο Γιώργος Αλεξάκης Αντιπρόεδρος της CRPM και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης.α

Στη συνάντηση που φιλοξενήθηκε από το γραφείο της Περιφέρειας Οξυτανίας στις Βρυξέλλες, η συζήτηση εστιάστηκε στο σημαντικό ρόλο των Μεταφορών για την καλύτερη προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα, στην εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή των παράκτιων νησιωτικών και παραθαλάσσιων Περιφερειών.

Ο Γιώργος Αλεξάκης επεσήμανε τις ευκαιρίες ανάπτυξης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη συμβολή τους στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά αλλά και στις μεγάλες προκλήσεις που καλείται ο τομέας να αντιμετωπίσει : την απανθρακοποίηση και τις πιο πράσινες, ψηφιακές και ανθεκτικές μεταφορές.

Για το σκοπό αυτό απαιτούνται πρωτοπόρα μέτρα εξέλιξης που να υπολογίζουν τις ιδιαιτερότητες των απομακρυσμένων Περιφερειών και των Νησιών 

Οι Περιφέρειες της CRPM συνεργάζονται για την ανάπτυξη Βιώσιμων Μεταφορών στην καθημερινότητα, αναπτύσσοντας στρατηγικές, σχέδια βιώσιμων μεταφορών και προωθώντας σχετικές επενδύσεις.

Οι περιφέρειες αποτελούν κλειδί για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, για το «πακέτο 55» και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών.

Ο Γιώργος Αλεξάκης πρότεινε η CPMR να συμμετέχει σε μια μεγάλη ένωση – συμμαχία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Μεταφορών εκπροσωπώντας την ευρωπαϊκή διάσταση και προωθώντας στο Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο το αίτημα να αυξηθούν οι χρηματοδοτήσεις για τις μεταφορές στην επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Επίσης ζήτησε την απλοποίηση των διαδικασιών αιτημάτων χρηματοδότησης για τις μεταφορές προς τις Περιφέρειες και την μεταφορά πόρων προς την περιφέρεια της Ευρώπης, καθώς οι κεντρικές περιοχές της «χρυσής μπανάνας», όπως αποκαλούνται είναι υπερ-συνδεδεμενες και καλά εξυπηρετούμενες μεταφορικά.  

Ο ίδιος ενημέρωσε επίσης τις Περιφέρειες για τη διοργάνωση δυο σεμιναρίων στην Κρήτη, τον Μάιο, όπου θα εστιάσουν το πρώτο  σεμινάριο : στο ρόλο των λιμανιών και το δεύτερο σεμινάριο στη χρήση του Υδρογόνου ως εναλλακτικού καυσίμου.