Δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις Ενεργειακές Κοινότητες θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες στην Π.Ε. Λασιθίου και συγκεκριμένα σε Σητεία την Παρασκευή 1 και Ιεράπετρα το Σάββατο 2 Μαρτίου με πρωτοβουλία της

Περιφέρειας Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της, με σαφή προσανατολισμό στον άξονα της ενεργού περιβαλλοντικής διαχείρισης, σχεδιάζει δράσεις σε ολόκληρη την Κρήτη με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε θέματα που αφορούν στην Ενεργειακή Μετάβαση.

Η πρωτοβουλία αυτή χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) και θα υλοποιηθεί από επιστήμονες του χώρου της ενέργειας και μέλη της Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας, με την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Ε.».

Στόχος είναι η ενημέρωση για τις ευκαιρίες αξιοποίησης και τα πλεονεκτήματα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τον τρόπο λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων ευρείας βάσης και τη συμβολή αυτών στο κοινωνικό σύνολο. Μέσα από την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη ενημέρωση αναδεικνύεται η φιλοσοφία της ενεργειακής δημοκρατίας και δικαιοσύνης.

Σητεία

Στη Σητεία, η εκδήλωση θα λάβει χώρα διά ζώσης, στο Αμφιθέατρο Πολύκεντρου Σητείας, Στέφανου Ξενικάκη 37, την Παρασκευή 01/03/2024 και ώρα 15:30 π.μ.

Για την εγγραφή σας, μπείτε στο Link: https://minoanenergy.com/event-registration-ecom-siteia/ Πληροφορίες: Μαρία Καλαϊτζάκη, τηλ: 2810-751500 (εσωτ.18) και στα email:  kalaitzaki@daidalosao.gr  και info@minoanenergy.gr

 

Ιεράπετρα

Η εκδήλωση αφορά όλους όσους δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και θα λάβει χώρα διά ζώσης, στην Μικρή Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, το Σάββατο 02/03/2024 και ώρα 10:00 π.μ.

Για την εγγραφή σας, μπείτε στο Link: https://minoanenergy.com/event-registration-ecom-ierapetra/

Πληροφορίες ή διευκρινήσεις: Μαρία Καλαϊτζάκη, τηλ: 2810-751500 (εσωτ.18) και στα email:  kalaitzaki@daidalosao.gr  και info@minoanenergy.gr

 

Να σημειωθεί πως η δράση στοχεύει να αποτελέσει κίνητρο για τη συνειδητή εμπλοκή του κάθε πολίτη στην ενεργειακή μετάβαση προς τις καθαρές πηγές ενέργειας, την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της αλληλέγγυας οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας γίνονται με αρωγό την κοινωνία, ενώ τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη επιστρέφουν στις τοπικές οικο