Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι όσοι δημότες κάνουν χρήση ή
ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, πλατεία,
πεζόδρομοι κ.λπ.) για το έτος 2024, έχουν υποχρέωση να προσέλθουν στο Δήμο και
να υποβάλλουν αίτηση έως 29/3/2024, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης
όπως ορίζουν οι διατάξεις του Ν.1080/80.
Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται
αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από
το Νόμο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα
Εσόδων.
Πληροφορίες: Τμήμα Εσόδων, τηλέφωνα επικοινωνίας 2842 340350-352-387.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Χατζάκης