Πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού (οθόνη,
συσκευή ανίχνευσης συχνοτήτων και κάμερα λήψης φωτογραφιών με τις
απαιτούμενες κάρτες μνήμης) στην αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
στον Άγιο Νικόλαο, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του ν.
4850/2021 (Φ.Ε.Κ. Α΄/208).
Πραγματοποιήθηκε επίδειξη σε όλους τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων
των Περιφερειακών Τμημάτων, παρουσία του Διευθυντή της υπηρεσίας,
Γιώργου Σκουλικάρη και του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη
Ανδρουλάκη.
«Προσπαθούμε διαρκώς να εξελίσσουμε τις υπηρεσίες μας, υλοποιώντας
τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των
εκπαιδευτικών διαδικασιών, εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο πλαίσιο
θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης και υποψήφιων
οδηγών», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.