Η τοποθέτηση αγκυροβολίων για το δέσιμο των σκαφών (αλιευτικών και
τουριστικών) περιμετρικά της νήσου Χρυσής, σύμφωνα με μελέτη, η οποία
εκπονήθηκε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για την αναγνώριση του πυθμένα και των
λιβαδιών Ποσειδωνίας στην περιοχή, βρέθηκε στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης που
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη
Ανδρουλάκη, της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρίας
Κοζυράκη, του Δημάρχου Ιεράπετρας, Μανώλη Φραγκούλη, του Προέδρου της
Επιτροπής Διαχείρισης Σχεδίου Δράσης Χρυσής, Καλούστ Παραγκαμιάν και της
τακτικής Ερευνήτριας του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας &
Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, Γιολάντας
Κουλούρη για τη νήσο Χρυσή. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης η
εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτισμού, Ελένη Βλάσση, η Διευθύντρια
Ανάπτυξης, Ελισάβετ Μαργιούλα, η Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας της
Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε.Λ., Ελένη Ψόχιου, ο
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε.Λ., Μανώλης
Ρουκουνάκης, ο Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, Νίκος
Τζανίδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Ιεράπετρας και της
Ομάδας Τουριστικών Σκαφών που δραστηριοποιούνται στη Χρυσή.