Εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης
υλοποίηση της συνδιοργάνωσης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης του καινοτόμου
ερευνητικού-εκπαιδευτικού Προγράμματος, με τίτλο «Η τέχνη του ρυθμού – η
μουσική στην κοινότητα».
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Εργαστήρι Θεάτρου-Κινηματογράφου-
Μουσικής του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε
συνεργασία με τους Δήμους Σητείας, Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου από το
Μάρτιο 2024 έως και τον Ιούλιο 2024, ενώ η ιδέα, ο σχεδιασμός και η
επιμέλεια ανήκει στον καταξιωμένο μουσικό Γιάννη Παπατζανή.
Αφορά σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας, φοιτητές και σε όλους
όσοι επιθυμούν να αναπτύξουν προσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές
δεξιότητες, μέσα από την διερεύνηση της σχέσης τους με το ρυθμό, τη
μουσική και τα κρουστά, χωρίς να εξαιρεί ειδικότητες από άλλους κλάδους. Η
συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης στην οργάνωση παραγωγής και
καλλιτεχνικής επιμέλειας για τις εκδηλώσεις εξωστρέφειας του Προγράμματος
στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είναι καθοριστικής σημασίας για την
συνέχιση της υλοποίησής του.
«Οι συνέργειες με τους εκπαιδευτικούς φορείς του τόπου μας προσθέτουν
αξία στην παιδαγωγική διαδικασία, ειδικά όταν χρησιμοποιείται το εξαιρετικό
μαθησιακό εργαλείο της τέχνης, μέσω του οποίου αναπτύσσονται οι
κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες των μαθητών / μαθητριών μας»,
δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης.