Οι δράσεις που αναλήφθηκαν την προηγούμενη δημοτική περίοδο στο τομέα
της Α/θμιας Υγείας, συζητήθηκαν κατά την συνάντηση που είχαν σήμερα
(14/2) ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο Εντεταλμένος
Σύμβουλος σε θέματα πρόληψης, οργάνωσης και υποστήριξης της
Πρωτοβάθμιας Υγείας κ. Γιάννης Ρουκουνάκης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Μέριμνας & Στήριξης ΑΜΕΑ κ. Αντώνης Μαυρής, η τέως Αντιδήμαρχος
Δημόσιας Υγείας κ. Ευαγγελία Φανουράκη και η προϊσταμένη του Τμήματος
Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας κ. Λέτα Τσάκωνα.
Στην συνάντηση καταγράφηκε η πρόθεση της δημοτικής αρχής ν΄ αναπτύξει
δομές και δράσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που διαθέτει, στον τομέα της
Α/θμιας δημόσιας υγείας.