Συνάντηση με τον Συντονιστή του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Ιεράπετρας κ. Δημήτρη Μιχελάρο είχε ο Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ
Φραγκούλης μετά και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης της
Δομής με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Μιχελάρος ενημέρωσε το Δήμαρχο για τη λειτουργία του
Κοινωνικού Παντοπωλείου μέσω του οποίου εξυπηρετούνται 300
ωφελούμενοι, οικογένειες και μεμονωμένα άτομα. Οι ανάγκες σε
τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης καλύπτονται από το ποσό όπως
αυτό προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Δήμου και από χορηγίες
εταιριών και συμπολιτών. Ιδιαίτερα σημαντική η συνεισφορά σχολείων
αλλά και συλλόγων. Σε ότι αφορά το κτίριο που στεγάζεται η Δομή,
επεσήμανε ότι χρειάζεται να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προκειμένου
αυτό να βελτιωθεί αισθητικά και λειτουργικά. Ευχαρίστησε το Δήμαρχο
για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και την πρότασή του προς το
Δημοτικό Συμβούλιο να συνεχίσει ως Συντονιστής, η οποία εγκρίθηκε
ομόφωνα.
Ο κ. Δήμαρχος από την πλευρά του στάθηκε στο έργο που επιτελείται
μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου για την ενίσχυση ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και πολιτών που έχουν ανάγκη και ευχήθηκε στον
κ. Μιχελάρο κάθε επιτυχία. Δεσμεύτηκε σύντομα να επισκεφθεί το
Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελείται από
τους:
-Περακάκη Φωτεινή, Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο
-Αχλάτη Μαρίνα, δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας

-Δασενάκη Κυριακή, δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας
-Αϊβαλιώτη Άννα, δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας
-Ζερβάκη Εμμανουήλ, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας
-Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας
Ως συντονιστής ορίζεται ο δημότης Δημήτριος Μιχελάρος