Η ανάγκη να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις στα νέα δεδομένα αλλά και να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό επισημάνθηκε στη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου με εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου

Η πρόθεση του Δήμου να στηρίξει την πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου
Αγίου Νικολάου για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των
επιχειρήσεων , καταγράφηκε στην συνάντηση που είχε σήμερα (22/2), ο
Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης με τον πρόεδρο και το
μέλος του Δ.Σ του συλλόγου κ.κ. Μανώλη Πάγκαλο, Γιώργο Γιανναδάκη.
Στην συνάντηση, ο κ. Μενεγάκης, υποστήριξε ότι οι διαρκείς εξελίξεις και
αλλαγές στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ωθούν πλέον σήμερα
τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και έτσι ο
προγραμματισμός της εκπαίδευσης του προσωπικού παρουσιάζεται ακόμη
πιο αναγκαίος. Δεδομένης της διάθεσης των μελών του Δ.Σ του Εμπορικού
Συλλόγου ώστε να επενδύσουν στην επιμόρφωση του προσωπικού τους,
αλλά κα όλων των νέων ανθρώπων που επιθυμούν να εργαστούν, η να
δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο κλάδο, ο Δήμος, σε συνεργασία με την
Πανελλήνια Ομοσπονδία, τον τοπικό Σύλλογο, πιθανότατα το ΕΛΜΕΠΑ ή
άλλο δημόσιο φορέα, θα στηρίξει την πρόταση που θα διαμορφωθεί από
ειδική ομάδα εργασίας με στόχο την εξειδίκευση των ανθρώπων που
αποτελούν το άυλο κεφάλαιο μιας εταιρείας και συνδέονται τόσο με την
ανάπτυξη της, όσο και με την «διαχείριση» ντόπιων και ξένων καταναλωτών.
Την ανάγκη να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και του
Δήμου, υπογράμμισε εξάλλου και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Πάγκαλος, ο οποίος χαρακτήρισε ως μονόδρομο
για τις σύγχρονες, καινοτόμες επιχειρήσεις την επένδυση στο ανθρώπινο
δυναμικό με πολλαπλά οφέλη για όλες τις συμμετέχουσες πλευρές.
Ο ίδιος πρότεινε να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων
υπηρεσιών και των υποδομών μεταφορών, ενίσχυση των «πράσινων»
υποδομών, βελτίωση των λειτουργιών των αστικών κέντρων, των δημοτικών
υπηρεσιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών
αλλά και βελτίωση των υποδομών (πεζοδρόμια, κοινόχρηστοι χώροι, κίνηση
οχημάτων) στην πόλη.
Ιδιαίτερα στο θέμα των υποδομών τόσο ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Μενεγάκης,
όσο και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού κ. Μανούσος Πεδιαδίτης
που παρευρέθηκε στην παραπάνω συνάντηση, τόνισαν ότι θα πρέπει να
υπάρξει συνολική αναβάθμιση του κέντρου της πόλης, με ενδεδειγμένες
λύσεις που θα προταθούν από ειδικούς επιστήμονες με τους οποίους
συνεργάζεται ο Δήμος για την κυκλοφοριακή οργάνωση της πόλης.