Με τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου, Μανόλη Πεπόνη συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης. 

Συζητήθηκαν δράσεις και θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού που αφορούν στην παραγωγική διαδικασία και στην απασχόληση, έτσι ώστε μέσω της εξωστρέφειας και της υψηλής προστιθέμενης αξίας να ενισχυθεί η τοπική οικονομία και η υλοποίηση κτηριακών παρεμβάσεων στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου. 

Ο κ. Πεπόνης ευχαρίστησε για τη συνεργασία τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, ο οποίος δήλωσε: «Στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, υποστηρίζοντας τη διασύνδεση και τη συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην ανάκαμψη, την ανθεκτικότητα και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μέσα από την προώθηση όλων των τομέων απασχόλησης».