Με τον Πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου (Τμήμα Ανατολικής
Κρήτης), Βαγγέλη Γκλάκα, τον Αντιπρόεδρο, Γιώργο Μαυράκη, τον
Οικονομικό Επόπτη, Αγγελιδάκη Δημήτρη και τα μέλη, Γιώργο
Αρακαδάκη και Γιώργο Πήλιουρα συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης
Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα αναπτυξιακού χαρακτήρα,
συνέργειες και κοινές δράσεις που αφορούν στην ενίσχυση της ευημερίας
του τόπου, από κοινού σχεδιασμός μελετών και συμπράξεις με την
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης
ευχαρίστησε τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη για
την συνεργασία και την στήριξή του.