Από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη κατά την παρουσία του στη Π.Ε. Χανίων υπεγράφησαν δυο ακόμα συμβάσεις νέων έργων που αφορούν στην αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, οι οποίες προκλήθηκαν από τις θεομηνίες του 2019.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων αυτών ανέρχεται στα 3,55 εκ. ευρώ με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ Περιφέρειας Κρήτης και αφορούν:

  1. Εργασίες αντιμετώπισης κατολισθήσεων στην περιοχή Άνω Σφηνάρι του Δήμου Κισάμου. Το  έργο θα εκτελεστεί υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων και ο προϋπολογισμός του είναι 2.550.000 ευρώ.
  2. Εργασίες αποκατάστασης  ζημιών στο οδικό τμήμα Φουρνές – Μεσκλά – Θέρισο – Δρακώνα – Γερολάκκος – Κατωχώρι – Μαλάξα – Χανιά και συνδεόμενοι δρόμοι. Το  έργο θα εκτελεστεί υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χανίων και ο προϋπολογισμός του είναι 1.000.000 ευρώ.