Α. Συγκροτούμε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Ιεράπετρας, η
οποία αποτελείται από τα παρακάτω Μέλη:
1. Σκουλούδη Ανδρέα, Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

2.Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη Δ/ντή του 3 ου Γυμνασίου Ιεράπετρας,
εκπρόσωπο της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον κ. Γιακουμάκη
Εμμανουήλ Δ/ντή του ΕΠΑΛ Ιεράπετρας.
3. Μπαρμπεράκη Εμμανουήλ Δ/ντή του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας,
εκπρόσωπο της Α/θμιας Εκπαίδευσης με αναπληρωτή τον κ.Τσαγκαράκη
Νικόλαο Δ/ντή του 2ου Δημοτικού Ιεράπετρας.
4.Φιλοκτήτη Τζαράκη, εκπρόσωπο της ΕΛΜΕ Λασιθίου με αναπληρωτή τον
κ.Δερμιτζάκη Νικόλαο.
5.Φιλιππάκη Αικατερίνη, εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιεράπετρας «Μαρία Λιουδάκη» με
αναπληρώτρια την κα Σταυρούλα Δατσέρη
6.Αγιαννιωτάκη Μάρκο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων Ιεράπετρας με αναπληρώτρια την κα Κορνιλάκη Πετρούλα
7.Ζερβαλάκη Καλλιόπη εκπρόσωπο του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου
Ιεράπετρας με αναπληρωτή τον κ. Βιαννιτάκη Μιχαήλ
8. Χατζάκη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και
Νοτιοανατολικής Κρήτης με αναπληρωτή τον κ. Βαρδάκη Γεώργιο
Β. Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι έως 30/06/2024.
Γ. Ορίζουμε γραμματέα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας την Προεστάκη
Ελισάβετ του Εμμανουήλ υπάλληλο του Δήμου Ιεράπετρας με σχέση
εργασίας ΙΔΑΧ Κατηγορίας ΠΕ Ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού με
αναπληρωτή τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Ιεράπετρας, Χριστάκη
Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου, Κατηγορίας ΠΕ Ειδικότητας Διοικητικού
Οικονομικού.
Η απόφαση αυτή θα κοινοποιηθεί στους Οριζόμενους, θα αναρτηθεί στη
διαύγεια και στο διαδικτυακό ιστότοπο του Δήμου Ιεράπετρας.
Ο Δήμαρχος

Εμμανουήλ Φραγκούλης