ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
1. Αϊβαλιώτη Άννα 13. Κουγιουμουτζάκη Γεώργιο
2. Αντωνάκη Πέτρο 14. Μπαχλιτζανάκη Μιχαήλ
3. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο 15. Πανταζή Αργύρη
4. Αχλάτη Μαρίνα 16. Παπαδάκη Νεκτάριο
5. Βογιατζή Ιωάννη 17. Περακάκη Φωτεινή
6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ 18. Σαρρή Παναγιώτη
7. Γιακουμάκη Γεώργιο 19. Σκουλούδη Ανδρέα
8. Γουλιδάκη Ιωάννη 20. Σπυριδάκη Μιχαήλ
9. Δασενάκη Κυριακή (Κική) 21. Τζώρτζη Εμμανουήλ
10. Ζερβάκη Εμμανουήλ 22. Χατζάκη Γεώργιο
11. Καλαντζάκη Θεοδόσιο 23. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα (Χρύσα)
12. Καμινογιαννάκη Ιωάννη 24. Χρυσού Μαρία

Γ. Προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας κ. Σκύβαλο Ιωάννη, με την
παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του συμβουλίου της Κοινότητας, για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.

Δ. Προς τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Ιεράπετρας, με την
παράκληση να ενημερώσουν τα μέλη των συμβουλίων τους, για τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:

1. Αλεξάκη Εμμανουήλ (Ρίζας) 11. Παντελάκη Αλέξανδρο (Μύρτου)
2. Δαμασκηνάκη Εμμανουήλ (Μουρνιών) 12. Παπαδάκη Μαριάννα (Ορεινού)
3. Ζαχαρόπουλο Βασίλειο (Ανατολής) 13. Παπαδάκη Γεώργιο (Σταυροχωρίου)
4. Καρτσακλή Μαρία (Μεσελέρων) 14. Σιγανό Νικόλαο (Μύθων)
5. Κοκκινάκη Μαρία (Παχ. Άμμου) 15. Σπυριδάκη Νικόλαο (Γδοχίων)
6. Κριτσωτάκη Μιχαήλ (Χριστού) 16. Ταμπακάκη Εμμανουήλ (Μακρυλιάς)
7. Λαθουράκη Εμμανουήλ (Αγ. Ιωάννη) 17. Τσαμπανάκη Εμμανουήλ (Αγ. Στεφάνου)
8. Μαργετάκη Απόστολο (Μεταξοχωρίου) 18. Χριστάκη Γιάννα (Σχινοκαψάλων)
9. Μαυρή Κωνσταντίνο (Κάτω Χωριού) 19. Ψυλλινάκη Ειρήνη (Καλαμαύκας)
10. Μεραμβελιωτάκη Εμμανουήλ (Μαλών) 20. Ψύλλο Ιωάννη (Καβουσίου)

Σας προσκαλούμε, σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να
συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

1. Προτάσεις και ενέργειες ενόψει των προγραμματισμένων κατεδαφίσεων
κατασκευών των καταστημάτων στο παραλιακό μέτωπο Ιεράπετρας (Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ.)
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, έπειτα από την ενημέρωση για άφιξη του
εργολάβου κατεδάφισης των καταστημάτων, αύριο Τρίτη 20-2-2024.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Νικόλαος Τζουμάκας