Αγαπητές/τοι Συνδημότισσες/τες
Όπως γνωρίζετε οι οφειλές προς το Δήμο ανέρχονται σε ένα αρκετά
μεγάλο ποσό. Οι οφειλές αυτές αφορούν κυρίως λογαριασμούς σε
ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. λογαριασμούς ύδρευσης &
άρδευσης) με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα ελλείψεων
υλικών και γενικότερα δυσλειτουργίας στις διάφορες υπηρεσίες.
Σας καλούμε λοιπόν, να προσέλθετε στο Δήμο για την τακτοποίηση των
οφειλών σας, είτε με εφάπαξ εξόφληση, είτε με τη ρύθμισή τους σε
μηνιαίες δόσεις, προς διευκόλυνσή σας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
νομοθεσίας.
Σε διαφορετική περίπτωση οι υπηρεσίες του Δήμου θα αναγκαστούν να
καταφύγουν σε όλες εκείνες τις ενέργειες που προβλέπονται στη
νομοθεσία και στον κανονισμό λειτουργίας τους, για τη διασφάλιση των
συμφερόντων όλων των Δημοτών.
Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό, ότι υπάρχει η δυνατότητα
απομακρυσμένης διαχείρισης και ηλεκτρονικής πληρωμής των
λογαριασμών του νερού μέσω της εφαρμογής Ydata https://ydata.eu/
Σε κάθε περίπτωση οι υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται στη διάθεση
όλων για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνηση χρειαστείτε.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Γεώργιος Χατζάκης